ANIPEL d.o.o. za trgovinu i usluge

OIB: 95351468626
Adresa: Umag (Grad Umag - Umago), Obala J. B. Tita 3

Direktor/uprava:

Giovanni Dal Din

(Caerano San Marco)
Funkcija: direktor

Roberta Dal Din

(Caerano di San Marco)
Funkcija: prokurist

Fabiola Dal Din

(Montebelluna)
Funkcija: član uprave

ANIPEL d.o.o. za trgovinu i usluge - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 147 kn
Ukupni rashodi: 29.979 kn
Neto dobit/gubitak: -29.832 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

147 kn

Ukupni prihod

29.979 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

29.832 kn

Gubitak


ANIPEL d.o.o. za trgovinu i usluge - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ANIPEL D.O.O. U LIKVIDACIJI.

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Giovanni Dal Din
Grad: Caerano di San Marco
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Giovanni Dal Din

Fabiola Dal Din
Grad: Caerano di San Marco
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Fabiola Dal Din


STATISTIKA - PODACI

Matični: 372340
Naziv poslovnog subjekta: ANIPEL d.o.o. za trgovinu i usluge
Pošta: 52470
Mjesto: UMAG
Adresa: UMAG, OBALA J. B. TITA 3
Šifra općine: 468
Naziv općine: UMAG
NKD djeltanosti: 5510
Opis šifre djelatnosti: Hoteli i sličan smještaj

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 1993
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040056600

Link na pravosudni registar: ANIPEL d.o.o. za trgovinu i usluge - Pravosudje - Registar