ALIBI d.o.o. za poslovno savjetovanje, usluge i turistička agencija

OIB: 32951262943
Adresa: Umag (Grad Umag - Umago), Pozioi 4 C

Direktor/uprava:

PREDRAG ŽIVKOVIĆ

(Umag)
Funkcija: direktor

ALIBI d.o.o. za poslovno savjetovanje, usluge i turistička agencija - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 113.635 kn
Ukupni rashodi: 186.055 kn
Neto dobit/gubitak: -72.420 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

113.635 kn

Ukupni prihod

186.055 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

72.420 kn

Gubitak


ALIBI d.o.o. za poslovno savjetovanje, usluge i turistička agencija - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 2 osoba.
Prosječna plaća: 4.262 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ALIBI D.O.O..

4.262 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

PREDRAG ŽIVKOVIĆ
Grad: Umag
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: PREDRAG ŽIVKOVIĆ


STATISTIKA - PODACI

Matični: 01033174
Naziv poslovnog subjekta: ALIBI d.o.o. za poslovno savjetovanje, usluge i turistička agencija
Pošta: 52470
Mjesto: UMAG
Adresa: POZIOI 7
Šifra općine: 468
Naziv općine: UMAG
NKD djeltanosti: 7911
Opis šifre djelatnosti: Djelatnosti putničkih agencija

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 1995
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040055834

Link na pravosudni registar: ALIBI d.o.o. za poslovno savjetovanje, usluge i turistička agencija - Pravosudje - Registar