AUTOCENTAR MIHALIĆ d.o.o. za izvoz i uvoz automobila, dijelova i opreme

OIB: 58601747897
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Medulinska cesta 34

Direktor/uprava:

Blaženka Mihalić Perman

(Pula)
Funkcija: direktor

Mirko Mihalić

(Pula)
Funkcija: prokurist

AUTOCENTAR MIHALIĆ d.o.o. za izvoz i uvoz automobila, dijelova i opreme - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 814.767 kn
Ukupni rashodi: 796.537 kn
Neto dobit/gubitak: 18.230 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

814.767 kn

Ukupni prihod

796.537 kn

Ukupni rashod

18.230 kn

Dobit

-

Gubitak


AUTOCENTAR MIHALIĆ d.o.o. za izvoz i uvoz automobila, dijelova i opreme - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 3 osoba.
Prosječna plaća: 3.550 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: AUTOCENTAR MIHALIĆ D.O.O..

3.550 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Mirko Mihalić
Grad: Pula
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Mirko Mihalić


STATISTIKA - PODACI

Matični: 01220012
Naziv poslovnog subjekta: AUTOCENTAR MIHALIĆ d.o.o. za izvoz i uvoz automobila, dijelova i opreme
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: MEDULINSKA CESTA 34
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 4511
Opis šifre djelatnosti: Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 1996
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040043575

Link na pravosudni registar: AUTOCENTAR MIHALIĆ d.o.o. za izvoz i uvoz automobila, dijelova i opreme - Pravosudje - Registar