ANTON d.o.o. za inženjering i proizvodnju

OIB: 44526548169
Adresa: Poreč (Grad Poreč - Parenzo), Mihe Županića 6

Direktor/uprava:

Anton Malnar

(Poreč)
Funkcija: direktor

MIRNA MALNAR

(Poreč - Parenzo)
Funkcija: direktor

ANTON d.o.o. za inženjering i proizvodnju - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 1.295.945 kn
Ukupni rashodi: 1.806.685 kn
Neto dobit/gubitak: -510.740 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

1.295.945 kn

Ukupni prihod

1.806.685 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

510.740 kn

Gubitak


ANTON d.o.o. za inženjering i proizvodnju - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 5 osoba.
Prosječna plaća: 6.555 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ANTON D.O.O..

6.555 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Anton Malnar
Grad: Poreč
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Anton Malnar

MIRNA MALNAR
Grad: Poreč - Parenzo
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: MIRNA MALNAR


STATISTIKA - PODACI

Matični: 01569732
Naziv poslovnog subjekta: ANTON d.o.o. za inženjering i proizvodnju
Pošta: 52440
Mjesto: POREČ
Adresa: M.ŽUPANIĆA 6
Šifra općine: 348
Naziv općine: POREČ
NKD djeltanosti: 7111
Opis šifre djelatnosti: Arhitektonske djelatnosti

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 1993
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040039458

Link na pravosudni registar: ANTON d.o.o. za inženjering i proizvodnju - Pravosudje - Registar