KALAC PROJEKT d.o.o. za arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

OIB: 38262459842
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Plominska 33

Direktor/uprava:

Vesna Kalac Vareško

(Pula)
Funkcija: direktor

KALAC PROJEKT d.o.o. za arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 2.267.249 kn
Ukupni rashodi: 1.974.163 kn
Neto dobit/gubitak: 260.282 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

2.267.249 kn

Ukupni prihod

1.974.163 kn

Ukupni rashod

260.282 kn

Dobit

-

Gubitak


KALAC PROJEKT d.o.o. za arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 7 osoba.
Prosječna plaća: 11.030 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: KALAC PROJEKT D.O.O..

11.030 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Vesna Kalac Vareško
Grad: Pula
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Vesna Kalac Vareško


STATISTIKA - PODACI

Matični: 1190881
Naziv poslovnog subjekta: KALAC PROJEKT d.o.o. za arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: PLOMINSKA 33
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 7111
Opis šifre djelatnosti: Arhitektonske djelatnosti

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 1993
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040032820

Link na pravosudni registar: KALAC PROJEKT d.o.o. za arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje - Pravosudje - Registar