5 F proizvodnja i design sistema d.o.o.

OIB: 69297109618
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Laginjina ulica 7

Direktor/uprava:

KRISTIAN RADOLOVIĆ

(Pula)
Funkcija: član uprave

5 F proizvodnja i design sistema d.o.o. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 74.365 kn
Ukupni rashodi: 225.792 kn
Neto dobit/gubitak: -151.427 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

74.365 kn

Ukupni prihod

225.792 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

151.427 kn

Gubitak


5 F proizvodnja i design sistema d.o.o. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: 5 F D.O.O..

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

KRISTIAN RADOLOVIĆ
Grad: Pula
Funkcija: - jedini član d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: KRISTIAN RADOLOVIĆ


STATISTIKA - PODACI

Matični: 00406007
Naziv poslovnog subjekta: 5 F proizvodnja i design sistema d.o.o.
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: MATKA LAGINJE 7
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 2620
Opis šifre djelatnosti: Proizvodnja računala i periferne opreme

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 1993
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040024178

Link na pravosudni registar: 5 F proizvodnja i design sistema d.o.o. - Pravosudje - Registar