Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo

OIB: 47625429199
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Smareglina ulica 3

Direktor/uprava:

Milena Perković

(Peroj)
Funkcija: član uprave

REUEL ISRAEL GAVRIEL SLONIM

(Pula)
Funkcija: predsjednik uprave

Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 542.177.985 kn
Ukupni rashodi: 464.042.616 kn
Neto dobit/gubitak: 124.460.104 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

542.177.985 kn

Ukupni prihod

464.042.616 kn

Ukupni rashod

124.460.104 kn

Dobit

-

Gubitak


Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 848 osoba.
Prosječna plaća: 9.809 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ARENA HOSPITALITY GROUP D.D..

9.809 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 03203263
Naziv poslovnog subjekta: Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: SMAREGLINA ULICA 3
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 5510
Opis šifre djelatnosti: Hoteli i sličan smještaj

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 1974
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040022901

Link na pravosudni registar: Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo - Pravosudje - Registar