1. MAJ LABIN, d.o.o.

OIB: 23557321379
Adresa: Labin (Grad Labin), Vinež 81

Direktor/uprava:

Alen Golja

(Rabac)
Funkcija: član uprave

1. MAJ LABIN, d.o.o. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 29.057.680 kn
Ukupni rashodi: 29.015.900 kn
Neto dobit/gubitak: 4.188 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

29.057.680 kn

Ukupni prihod

29.015.900 kn

Ukupni rashod

4.188 kn

Dobit

-

Gubitak


1. MAJ LABIN, d.o.o. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 98 osoba.
Prosječna plaća: 5.468 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: 1. MAJ D.O.O. LABIN.

5.468 kn

Povezane osobe

1. MAJ LABIN, d.o.o. je osnivač/član društva: TIM ARSA d.o.o. za komunalnu i uslužnu djelatnost u likvidaciji,

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

GRAD LABIN
Grad: Labin
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: uprava
MBS TVRTKE VLASNIKA:

OPĆINA KRŠAN
Grad: Kršan
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: uprava
MBS TVRTKE VLASNIKA:

OPĆINA SVETA NEDELJA
Grad: Nedešćina
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: uprava
MBS TVRTKE VLASNIKA:

OPĆINA PIĆAN
Grad: Pićan
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: uprava
MBS TVRTKE VLASNIKA:

OPĆINA RAŠA
Grad: Raša
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: uprava
MBS TVRTKE VLASNIKA:


STATISTIKA - PODACI

Matični: 03075010
Naziv poslovnog subjekta: 1. MAJ LABIN, d.o.o.
Pošta: 52220
Mjesto: LABIN
Adresa: VINEŽ 81
Šifra općine: 222
Naziv općine: LABIN
NKD djeltanosti: 3811
Opis šifre djelatnosti: Skupljanje neopasnog otpada

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 1978
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040010929

Link na pravosudni registar: 1. MAJ LABIN, d.o.o. - Pravosudje - Registar