23. MAJ d.o.o. za trgovinu

OIB: 20151640400
Adresa: Funtana (Općina Funtana - Fontane), Grgeti 18

Direktor/uprava:

Mirela Jozić

(Poreč - Parenzo)
Funkcija: direktor

Armando Grgeta

(Funtana)
Funkcija: prokurist

23. MAJ d.o.o. za trgovinu - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 711.050 kn
Ukupni rashodi: 680.736 kn
Neto dobit/gubitak: 27.283 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

711.050 kn

Ukupni prihod

680.736 kn

Ukupni rashod

27.283 kn

Dobit

-

Gubitak


23. MAJ d.o.o. za trgovinu - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: 23. MAJ D.O.O..

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Armando Grgeta
Grad: Funtana
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Armando Grgeta


STATISTIKA - PODACI

Matični: 731102
Naziv poslovnog subjekta: 23. MAJ d.o.o. za trgovinu
Pošta: 52452
Mjesto: FUNTANA
Adresa: GRGETI 18
Šifra općine: 629
Naziv općine: FUNTANA
NKD djeltanosti: 4941
Opis šifre djelatnosti: Cestovni prijevoz robe

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 1994
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040008942

Link na pravosudni registar: 23. MAJ d.o.o. za trgovinu - Pravosudje - Registar