DraNev TOURS d.o.o. za javni prijevoz u cestovnom prometu

OIB: 59180188348
Adresa: Poreč (Grad Poreč - Parenzo), Mate Balote 16

Direktor/uprava:

Marina Jakus

(Poreč)
Funkcija: član uprave

Ivica Jakus

(Poreč)
Funkcija: član uprave

Drago Jakus

(Poreč)
Funkcija: prokurist

DraNev TOURS d.o.o. za javni prijevoz u cestovnom prometu - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 216.928 kn
Ukupni rashodi: 216.089 kn
Neto dobit/gubitak: 839 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

216.928 kn

Ukupni prihod

216.089 kn

Ukupni rashod

839 kn

Dobit

-

Gubitak


DraNev TOURS d.o.o. za javni prijevoz u cestovnom prometu - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 5.385 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: DRANEV TOURS D.O.O..

5.385 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

NEVIJA JAKUS
Grad: Poreč - Parenzo
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: NEVIJA JAKUS


STATISTIKA - PODACI

Matični: 01046942
Naziv poslovnog subjekta: DraNev TOURS d.o.o. za javni prijevoz u cestovnom prometu
Pošta: 52440
Mjesto: POREČ
Adresa: MATE BALOTA 16
Šifra općine: 348
Naziv općine: POREČ
NKD djeltanosti: 4939
Opis šifre djelatnosti: Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 1995
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040005595

Link na pravosudni registar: DraNev TOURS d.o.o. za javni prijevoz u cestovnom prometu - Pravosudje - Registar