Tvrtke
Obrte
Osobe

GRAD LABIN

Pronađeno Vlasnika/direktora: 1, Pravnih osoba: 1, Obrta: 0


Vlasnici/uprava

  • Pravna osoba:

    Grad Labin i povezane osobe.

    Pravna osoba: Dječji vrtić Pjerina Verbanac (OIB: 65354857590), Pravna osoba: VODOVOD LABIN, d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju (OIB: 40074412467), Pravna osoba: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN (OIB: 43833760619), Pravna osoba: Centar Liče Faraguna (OIB: 52329630528), Pravna osoba: LABIN STAN d.o.o. za upravljanje nekretninama (OIB: 50926077478), Pravna osoba: Osnovna škola Matije Vlačića (OIB: 70312178512), Pravna osoba: 1. MAJ LABIN, d.o.o. (OIB: 23557321379), Pravna osoba: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN (OIB: 78778917195), Pravna osoba: Osnovna škola Ivo Lola Ribar Labin (OIB: 61381578764), Pravna osoba: Gradska knjižnica Labin (OIB: 68585857405), Pravna osoba: LABIN 2000 d.o.o. za gospodarenje imovinom (OIB: 93779491456), Pravna osoba: Umjetnička škola Matka Brajše Rašana (OIB: 04607857460), Pravna osoba: ZRAČNA LUKA PULA - d.o.o. (OIB: 51946493681), Pravna osoba: ISTARSKA AUTOCESTA priprema izgradnje, održavanje i eksploatacija istarske autoceste, i turistička agencija, d.o.o. (OIB: 50043252136), Pravna osoba: ISTARSKA RAZVOJNA AGENCIJA, društvo za obradu podataka, savjetovanje i zastupanje, d.o.o. (OIB: 90084809413), Pravna osoba: IVS - ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o. (OIB: 52879107301), Pravna osoba: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula (OIB: 65555762680), -Pravne osobe