Tvrtke
Obrte
Osobe

grad pula

Pronađeno Vlasnika/direktora: 1, Pravnih osoba: 4, Obrta: 0


Vlasnici/uprava

  • Pravna osoba:

    GRAD PULA - POLA i povezane osobe.

    Pula

    Pravna osoba: PRAGRANDE d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (OIB: 5117157608), Pravna osoba: FRATARSKI d.o.o. za nautički turizam, ugostiteljstvo, trgovinu i turistička agencija (OIB: 89399497099), Pravna osoba: Dječji vrtić ""Mali svijet"" (OIB: 63345191815), Pravna osoba: IVS - ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o. (OIB: 52879107301), -Pravne osobe