Tvrtke
Obrte
Osobe

Pronađeno Vlasnika/direktora: 11, Pravnih osoba: 25, Obrta: 0

Financijski podaci


Vlasnici/uprava

 • Osoba:

  Biljana Hrvatin i povezane osobe.

  Pula

  Pravna osoba: ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE HRVATIN - KAJFEŠ (OIB: 94422915803), -


 • Osoba:

  Zrinko Kajfeš i povezane osobe.

  Pula

  Pravna osoba: ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE HRVATIN - KAJFEŠ (OIB: 94422915803), Pravna osoba: KAJFEŠPHARM d.o.o. za trgovinu (OIB: 79130570211), -


 • Osoba:

  Zrinko Kajfeš i povezane osobe.

  Pula

  Pravna osoba: ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE HRVATIN - KAJFEŠ (OIB: 94422915803), -


 • Osoba:
 • Osoba:

  mr. pharm. Irene Radoš i povezane osobe.

  Heki

  Pravna osoba: ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE RADOŠ (OIB: 90920405456), - • Osoba:
 • Pravna osoba:

  ŽUPANIJA ISTARSKA i povezane osobe.

  Pravna osoba: ISTARSKE LJEKARNE (OIB: 68657585843), Pravna osoba: NATURA HISTRICA - Javna ustanova za upravljenje zaštićenim dijelovima prirode na području Županije Istarske (OIB: 45370781471), Pravna osoba: Osnovna škola Jure Filipovića Barban (OIB: 96034782118), Pravna osoba: Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria (OIB: 99085069175), Pravna osoba: Osnovna škola ""VAZMOSLAV GRŽALJA"" (OIB: 88886840492), Pravna osoba: OSNOVNA ŠKOLA VODNJAN - SCUOLA ELEMENTARE DIGNANO (OIB: 67897223243), Pravna osoba: OSNOVNA ŠKOLA FAŽANA (OIB: 70010834364), Pravna osoba: Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju ""PRIM. DR. MARTIN HORVAT"" Rovinj - Ospedale di ortpedia e riabilitazione ""PRIM. DR. MARTIN HORVAT"" Rovigno (OIB: 6628576557), Pravna osoba: Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna - Pula (OIB: 66707369583), Pravna osoba: Osnovna škola Joakima Rakovca (OIB: 81796497726), Pravna osoba: ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO ETNOGRAFICO DELL' ISTRIA (OIB: 60032390813), Pravna osoba: OPĆA BOLNICA PULA (OIB: 16089706543), Pravna osoba: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO DI SANITÁ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA (OIB: 90629578695), Pravna osoba: Osnovna škola Petra Studenca (OIB: 42305886737), Pravna osoba: Županijska uprava za ceste Istarske županije - ustanova za upravljanje županijskim i lokalnim cestama (OIB: 29919922049), Pravna osoba: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA - KRNICA (OIB: 68924138485), -


 • Osoba:

  LARISA MODRUŠAN i povezane osobe.

  Pula

  Pravna osoba: ALTHEA FLOS d.o.o. za trgovinu i usluge (OIB: 4163106041), Pravna osoba: LJEKARNA VALUN zdravstvena ustanova za ljekarničku djelatnost (OIB: 98874277996), -


 • Osoba:

  Ivanka Živković i povezane osobe.

  Pula

  Pravna osoba: ISTARSKE LJEKARNE (OIB: 68657585843), -


 • Osoba: