Nivio Stojnić

Nivio Stojnić je u vlasništvu pravne osobe: Nivio Stojnić je vlasnik obrta:
 • NIVIO
  Dugi nazv obrta: NIVIO, obrt za morski ribolov, uzgoj i trgovinu, Gianluca Stojnić i Nivio Stojnić, Vabriga, Republika 5
  Grad TAR-VABRIGA - TORRE-ABREGA
  MBO: 90654854
  Status: U radu
  Županija: ISTARSKA ŽUPANIJA
  Djelatnost: 3.11 - MORSKI RIBOLOV (pretežita djelatnost)
 • NIVIO
  Dugi nazv obrta: NIVIO, obrt za morski ribolov, uzgoj i trgovinu, Gianluca Stojnić i Nivio Stojnić, Vabriga, Republika 5
  Grad TAR-VABRIGA - TORRE-ABREGA
  MBO: 90654854
  Status: U radu
  Županija: ISTARSKA ŽUPANIJA
  Djelatnost: 3.11 - MORSKI RIBOLOV (pretežita djelatnost)