FARMA TOMAŽIN

Kratki naziv obrta: FARMA TOMAŽIN
Dugi naziv obrta: ZAJEDNIČKI PERADARSKI OBRT "TOMAŽIN",PAZIN, VELA TRABA 1/A

Vlasnik:
IRENKA BRAJKOVIĆ
MILJENKO BRAJKOVIĆ
IRENKA BRAJKOVIĆ
MILJENKO BRAJKOVIĆ

Adresa obrta: VELA TRABA 1/A
Naselje: VELA TRABA
Grad: PAZIN
Županija: ISTARSKA ŽUPANIJA

Djelatnost: 1.47 - UZGOJ PERADI (pretežita djelatnost)
Status: U radu
Web stranica obrta: -

Podaci na obrtnom registru: FARMA TOMAŽIN - obrtni registar